اعضاي يک شبکه بزرگ تبهکاري که با ارائه سندهاي جعلي زندانيان را آزاد مي کردند، دستگير شدند. اين باند 42نفره که به سرکردگي شخصي سابقه دار از داخل زندان اوين هدايت مي شد در مدت سه سال فعاليت مخفيانه خود صدها مجرم زنداني را در قبال دريافت پول هاي کلان فراري دادند.

به گزارش اعتماد تلاش ها براي دستگيري اين تبهکاران از آبان ماه سال گذشته و هنگامي آغاز شد که يک محکوم که به خاطر جرائم مالي مدتي را در زندان به سر مي برد با سپردن وثيقه يي سنگين به طور موقت آزاد شد اما مدتي بعد به خاطر بازنگشتن او به زندان بازپرس پرونده تصميم گرفت سند وي را توقيف کند ولي بررسي ها فاش کرد که سند جعلي است و چنين ملکي وجود ندارد. به همين علت افسران پليس آگاهي تهران ماموريت يافتند زنداني فراري را بار ديگر دستگير کنند. ماموران طي تحقيقات شبانه روزي خود رفت و آمدها به خانه مجرم را کنترل کردند و سرانجام با تعقيب يکي از اعضاي خانواده وي توانستند مخفيگاه متهم را شناسايي و وي را بازداشت کنند.اين مرد پس از آنکه تحت بازجويي قرار گرفت در مورد سند جعلي که به عنوان وثيقه به دادسرا ارائه کرده بود، گفت؛ وقتي به زندان رفتم پرونده اتهامي ام را براي چند نفر از هم بندانم تعريف کردم. آنان با شنيدن حرف هاي من شخصي به نام علي را که از محکومان قديمي بود معرفي کردند و گفتند او مي تواند برايم وثيقه فراهم کند تا آزاد شوم. من هم با علي گفت وگو کردم و براي آزادي ام 10 درصد ميزان وثيقه را مطالبه کرد. بعد از آنکه با اين پيشنهاد موافقت کردم او آدرس دفترش را در خيابان پليس به من داد و گفت يکي از اعضاي خانواده ام را براي پيگيري کار به آنجا بفرستم. به اين ترتيب برادرم 10 ميليون تومان به حساب علي واريز کرد و با سندي که همکاران او آماده کردند من آزاد شدم.به دنبال اعترافات اين متهم علي از زندان به شعبه دهم بازپرسي دادسراي ناحيه شش تهران منتقل شد و از سوي بازپرس مهدي دواتگري تحت بازجويي قرار گرفت. وي ابتدا اتهام ارائه سند جعلي را انکار کرد اما با ادامه يافتن بازجويي ها از سوي کارآگاهان اداره سيزدهم پليس آگاهي ناچار به پذيرش اين موضوع شد.

اعترافات سرکرده باند

بررسي سوابق و عملکرد علي که مدرک فوق ليسانس دارد و قبلاً استاد دانشگاه بود، باعث شد کارآگاهان به اين نتيجه برسند که اقدامات او فقط به اين مورد ختم نمي شود و به احتمال زياد او عضو يک باند بزرگ تبهکاري است. اين مرد چندي بعد از اقدامات وسيع اش براي تشکيل يک باند بزرگ و آزادي صدها زنداني با سند جعلي پرده برداشت. او گفت؛ من در هفت نقطه از تهران دفاتري داير کرده ام و افرادي که در آنجا فعاليت مي کنند بدون آنکه از يکديگر خبر داشته باشند برايم کار مي کنند. من در زندان افرادي را که به خاطر ناتواني از ارائه وثيقه هاي سنگين زنداني شده بودند شناسايي مي کردم و به آنها وعده مي دادم مي توانم با گرو گذاشتن سند، زمينه آزادي شان را فراهم کنم. آنها نيز آدرس يکي از دفاتر هفت گانه ام را از من مي گرفتند و آن را به بستگانشان اعلام مي کردند تا با پرداخت 10 درصد مبلغ وثيقه آزاد شوند. من نيز از زندان با تلفن و پيجر با همکارانم در تماس بودم و اطلاعات کافي را به آنها مي دادم. اين متهم در مورد اينکه سندهاي جعلي را از کجا تهيه مي کرد، گفت؛ شخصي به نام مجيد که هيچ وقت او را نديده ام و فقط رابطه ام با او تلفني بود سندها را جعل مي کرد و از طريق ديگر افراد باند آن را در اختيار متقاضيان قرار مي داد.من طوري عمل کرده بودم که هر کدام از اعضاي باند فقط دو يا سه نفر را مي شناسند و ارتباط هاي آنها محدود است. به همين علت فکر نمي کردم فعاليت مان لو برود.اين متهم ادامه داد؛ وقتي سندها به دادسرا ارائه مي شد بازپرس پرونده دستور کارشناسي آن را صادر مي کرد و نام و سند را به فاميل فرد زنداني که ما به رمز به او رخ مي گفتيم مي داد. سپس در مدت يک يا دو ساعت سند از طريق دو رابط خصوصي به دست مجيد مي رسيد و او با استفاده از مهر برجسته و با تبحر خاصي نامه کارشناسي را جعل مي کرد. به اين ترتيب نامه به دادسرا برگردانده مي شد و بازپرس هم که به خاطر جعل ماهرانه قادر به تشخيص نامه جعلي نبود حکم آزادي زنداني را صادر مي کرد.

دستگيري اعضاي باند

به دنبال اظهارات سردسته باند تلاش ها براي دستگيري اعضاي باند آغاز شد و کارآگاهان طي چندين عمليات جداگانه توانستند 40 نفر را در مدت چهار ماه شناسايي و دستگير کنند. اما امکان دسترسي به مجيد جاعل اصلي شبکه مقدور نبود.بررسي هاي کارآگاهان حاکي از آن بود که اين مرد جعل سند را براي مدتي رها کرده و در دور جديد فعاليت هايش مقدار بسيار زيادي ايران چک جعلي ساخته است و تصميم دارد طي روزهاي آخر سال آنها را در بازار تهران توزيع کنند. با به دست آمدن اين اطلاعات اهميت پرونده بيشتر شد و تيم ويژه يي با همکاري کارآگاهان پليس آگاهي و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه به سرپرستي بازپرس دواتگري تشکيل شد و راه هاي مختلف براي دستگيري مجيد مورد بررسي قرار گرفت. افسران آگاهي سپس با همکاري اداره مخابرات تماس هاي تلفني مجيد را کنترل کردند اما مجيد که احتمال مي داد پليس در کمين او است هر روز سيم کارتش را تغيير مي داد تا همچنان فراري بماند اما اين تلاش ها مدت زيادي طول نکشيد و سرانجام مجيد در مخفيگاهش به دام افتاد. ماموران در بازرسي از منزل مجيد تعداد زيادي تجهيزات جعل از جمله هشت دستگاه پرينتر، صدها مهر مربوط به ارگان هاي دولتي، چندين شناسنامه سفيد و مقداري مواد شيميايي مخصوص جعل کشف کردند. همچنين يک دستگاه لپ تاپ که هزاران نامه جعلي در آن بود به دست آمد و کارآگاهان متوجه شدند رمز اين لپ تاپ، اسکن مردمک چشم مجيد است و فقط او مي توانست از آن استفاده کند.

بازجويي در دادسرا

پس از دستگيري آخرين عضو اين باند صبح ديروز همه آنها به شعبه دهم بازپرسي دادسراي ناحيه شش تهران انتقال يافتند و تحت بازجويي قرار گرفتند. بسياري از اعضاي اين شبکه که به خاطر نقشه هاي پيچيده و مخفيانه سرکرده گروه همديگر را نمي شناختند براي اولين مرتبه همکاران خود را در دادسرا ديدند. از جمله علي سردسته و مجيد جاعل باند که طبق اظهاراتشان پيش از اين هيچ وقت يکديگر را ملاقات نکرده بودند.

زني که به اتهام همکاري با اين شبکه دستگير شده بود در مورد چگونگي همکاري اش با سردسته باند گفت؛ من مدتها قبل آرايشگاه داشتم اما به خاطر مشکلات مالي آن را تعطيل کردم. چندي قبل براي پيدا کردن يک سرمايه گذار در روزنامه آگهي دادم تا بلکه بتوانم با همکاري شخصي ديگر يک آرايشگاه راه بيندازم. چند روز پس از درج آگهي ام علي با من تماس گرفت و گفت آماده است با من همکاري کند. او گفت در آلمان به سر مي برد و از من خواست به يکي از دفاترش در خيابان پليس بروم. او گفت يک ماه در آنجا کار کنم تا خودش به ايران برگردد و برايم سالن اجاره کند ولي اين ماجرا چهار ماه به طول انجاميد و من در اين مدت با فعاليت همکاران علي آشنا شدم و با آنها همکاري کردم. در طول اين مدت من و علي گاهي روزانه با هم 10 مرتبه به طور تلفني صحبت مي کرديم ولي من نمي دانستم که او از زندان زنگ مي زند و فکر مي کردم او واقعاً مرد ثروتمندي است و در آلمان زندگي مي کند.در ادامه جلسه مجيد که 38 سال سن دارد و پنج سابقه در پرونده اش به ثبت رسيده است به سوالات بازپرس دواتگري پاسخ داد و گفت؛ من به جز دو و سه نفر از اعضاي باند که رابط بودند هيچ کس را نمي شناسم. من فقط سفارش آنها را انجام مي دادم و در قبال هر سند 500 هزار تومان دريافت مي کردم و تعداد اسنادي که تاکنون جعل کرده ام قابل شمارش نيست. مجيد درباره اسکناس ها و چک پول هايي که در مخفيگاهش کشف شده نيز گفت؛ من آنها را سفارش گرفته بودم و در قبال جعل آنها دستمزد گرفتم.بعد از اعترافات مجيد نوبت به علي رسيد تا در مورد فعاليت شبکه پيچيده اش صحبت کند. او که همچنان سعي داشت بخش هاي از فعاليت اين باند را پوشيده نگه دارد، گفت در اين مدت فقط چهار، پنج نفر را آزاد کرده است و در جريان آزادي زندانيان ديگر نيست.بازپرس مهدي دواتگري ديروز درباره اين پرونده به خبرنگار ما گفت؛ تاکنون 25 نفر از افرادي که با اسناد جعل شده از سوي اعضاي اين باند آزاد شده بودند شناسايي و دوباره به زندان بازگردانده شده اند و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
فال حافظ

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.